Věnování

Dne 9. listopadu 1923 ve 12 hodin 30 minut odpoledne padli před Feldherrnhalle a na dvoře bývalého ministerstva války v Mnichově v pevné víře ve zmrtvýchvstání svého národa tito muži:

 • ALFARATH,Felix, obchodník, nar. 5. července 1901
 • BAURIELD, Andreas, kloboučník, nar. 4. května 1879
 • CASELLA, Theodor, bankovní úředník, nar. 8. srpna 1900
 • EHRLICH, Wilhelm, bankovní úředník, nar. 19. srpna1894
 • FAUST, Martin, bankovní úředník, nar. 27. ledna 1901
 • HECHENBERGER, Ant., zámečník, nar. 28. září 1902
 • KÖRNER, Oskar, obchodník, nar. 4. ledna 1875
 • KUHN, Karl, vrchní číšník, nar. 26. července 1897
 • LAFORTE, Karl, stud. ing., nar. 28. října 1904
 • NEUBAUER, Kurt, sluha, nar. 27. března 1899
 • PAPE, Claus von, obchodník, nar. 16. srpna 1904
 • PFORDTEN, Theodor von der, rada Nejvyššího zemského soudu, nar. 14. května 1873
 • RICKMERS, Jon., rytmistr v.v., nar. 7. května 1881
 • SCGEUBER-RICHTER, Max Erwin von, Dr. ing., nar. 9. ledna 1883
 • SRANSKZ, Lorenz, rytíř von, inženýr, nar. 14. března 1899
 • WOLF, Wilhelm, obchodník, nar. 19. října 1898

Takzvané národní úřady odepřely mrtvým hrdinům společný hrob. Věnuji jim tedy ve společnou upomínku první svazek tohoto díla, které dosvědčili svou krví. Ať vždy svítí na cestu stoupencům našeho hnutí.

LANDSBERG a.L., pevnostní věznice, 16. října 1924

ADOLF HITLER

Upozornění


Stránky Mein Kampf česky neslouží jako propagace fašismu, nacismu, xenofobie či rasové nenávisti. Naopak chtějí ukázat na tento historický materiál jako poučení pro budoucí generace a také pro studijní účely. Většina současníků jej považuje za nevýznamný knižní brak.
Definice Mein Kampf dle Wikipedie:
Mein Kampf (česky Můj boj) je nejvýznamnější literární dílo Adolfa Hitlera, který v něm kombinuje autobiografické prvky a náhled na svět skrze ideologii, kterou vyznával, tedy nacismus. V několika zemích byla tato kniha zakázána.
Původně uvažovaný název díla měl být Čtyři a půl roku [boje] proti lži, hlouposti a zbabělosti. První svazek byl vydán roku 1925, druhý o rok později, v roce 1926. Tuto knihu Hitler zprvu diktoval svým spolupracovníkům Emilu Mauricovi, později Rudolfu Hessovi ve vězení Landsberg, ve kterém si odpykával trest za nelegální protistátní povstání a snahu svrhnout říšskou vládu v roce 1923 (tzv. pivní puč).
Kniha obsahuje nacismus, rasismus a nepodložené tvrzení o nadřazenosti různých ras nad jinými. Kromě těchto rasistických pasáží jsou v Mein Kampf v I. dílu vylíčeny Hitlerovy vzpomínky na celý dosavadní průběh jeho života. Ve II. dílu líčí počátky nacistického hnutí a stranický boj o moc. A o tom, že věří, že je vyvoleným člověkem, který má za svůj úkol, od božské prozřetelnosti, Německo dovést zpět na vrchol moci a cti, která mu byla podle Hitlerových představ odejmuta mírovou smlouvou ve Versailles. Hitler prohlašoval, že tuto knihu napsal jen pro Němce, a nesouhlasil s vydáním v jiných jazycích.